Računovodski servis Ljubljana za kvalitetno poslovanje in finančno varnost

Svetovanje

Priskrbite si najboljši knjigovodski servis

Optimalna rešitev: e-računovodstvo

Svetovanje si podjetja velikokrat priskrbijo šele, ko se v njihovem poslovanju pokažejo nekatere nepravilnosti ali jih prizadenejo visoki stroški, vendar se je za strokovni davčni pregled bolje odločiti že preventivno, saj bo tako vaše poslovanje varnejše in donosnejše. Pravočasno boste namreč opozorjeni na vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko imele ob obisku davčnega inšpektorja ali v katerem drugem postopku finančnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka ali celo sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Profesionalno davčno in finančno svetovanje lahko pomeni veliko spremembo v vašem celotnem delovnem procesu, saj vam zagotovi velike denarne prihranke in vam omogoči, da v vsakem trenutku poslujete brez kazenskih tveganj v primeru davčnih pregledov ter hkrati poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljujete optimalno. Sistem poslovanja lahko zelo olajša tudi e-računovodstvo, ki zagotavlja hitro, varno in enostavno komunikacijo. Elektronsko računovodstvo vam namreč omogoča dostop do vaših podatkov kjer koli in kadar koli, poleg tega pa vam spletna tehnologija zelo olajša delo. Kakovosten knjigovodski servis bo torej vaš najboljši poslovni partner, ki vas bo ažurno opozarjal na morebitne napake in skrbel, da bo poslovanje gladko teklo. Odločite se za kvalitetne knjigovodske storitve, saj boste tako prihranili ogromno časa in denarja, poleg tega pa boste poslovali varno in brez skrbi. Kvaliteten računovodski servis vam bo vsak mesec dostavil izpise po vaših željah, iz katerih je razvidno stanje terjatev in obveznosti vaše firme, kako je bil izračunan DDV, kakšne so obremenitve iz naslova plač ... Se pravi, vse informacije, ki jih kot direktor podjetja morate imeti. Blagajna je gotovinsko poslovanje družbe v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne zakone, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja ter dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter knjigovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil. Dolgoročne denarne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov podjetja in so sredstva, ki jih ima firma (naložbenica), da bi z donosi iz njih dolgoročno povečala svoje finančne prihodke. Finančni inštrument je vsaka pogodba, na temelju katere nastane finančno sredstvo ene družbe in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument druge.

Sodobna podjetja in sp-ji potrebujejo zanesljiv računovodski servis

Sodobna podjetja potrebujejo za zagotavljanje konkurenčnosti ter za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev profesionalne in zanesljive svetovalne storitve, zato je na podlagi potreb strank oblikovana celostna ponudba računovodskih storitev, in sicer finančno svetovanje, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje ter davčno svetovanje. Dejavnosti so med seboj prepletene in se dopolnjujejo. Računovodstvo in knjigovodstvo sta področji, kjer mora biti zagotovljena maksimalna strokovnost, saj lahko slabe knjigovodske storitve in slab knjigovodski servis ogrozijo zanesljivo poslovanje. Pri odločanju, kateri knjigovodski servis boste izbrali, morate zato upoštevati strokovnost računovodij, fleksibilnost, pripravljenost upoštevati vaše želje, odzivnost in seveda tudi ceno storitev. Finančno svetovanje zagotavlja varno poslovanje in lahko v nekaterih primerih omogoči tudi velik prihranek denarja. Davke je mogoče ob poznavanju zakonodaje ustrezno znižati oziroma optimizirati. E-arhiviranje dokumentov pomeni, da v računovodstvu vso poslovno dokumentacijo skenirajo, arhivirajo in varujejo, stranke pa lahko do arhivirane dokumentacije računovodske storitve in pomembnih podatkov dostopajo s pomočjo zanesljive programske opreme.

Strokoven knjigovodski servis za optimalno poslovanje

Zanesljiv računovodski servis je pomemben za zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja. Strokovno vodenje knjig vam lahko olajša marsikatero zagato in poskrbi, da ste varni pred zakonom. Računovodstvo je namreč zelo pomemben segment celostnega poslovanja podjetja, zato je smiselno izbirati le kakovostne in strokovne storitve. Računovodski servis mora biti maksimalno fleksibilen in strokovno usposobljeni računovodje morajo biti pripravljeni poslušati vse vaše potrebe. Računovodske storitve namreč obsegajo zelo raznovrstno področje, zato morate biti prepričani, da boste v vsaki situaciji dobili zanesljivo pomoč. Ko izbirate računovodski servis, bodite pozorni na ceno storitev, saj je konkurenca zelo velika in z lahkoto najdete primeren dogovor. Poleg tega je eden zelo pomembnih dejavnikov tudi hitra odzivnost, saj boste v mnogih situacijah potrebovali takojšnje rešitve in hiter odziv. Tako si morate zagotoviti zanesljivega poslovnega partnerja, na katerega boste lahko ves čas računali in ki vam bo zagotavljal zanesljive računovodske storitve. Knjigovodja mora biti torej zaupanja vredna oseba, ki bo s svojim zanesljivim delom pripomogla k boljšemu poslovanju vašega podjetja. Skrb za računovodske storitve vam lahko vzame veliko dragocenega časa, saj se zakonodaja neprestano spreminja in je spremembam potrebno ves čas slediti. Tako lahko izgubljate čas za iskanje potrebnih informacij, poleg tega pa lahko velikokrat tudi spregledate kaj pomembnega in si tako po nepotrebnem nakopljete težave. Strokoven računovodja je tisti, ki bo prevzel vaše skrbi in vas pravočasno opozarjal na vse spremembe ter vam z uporabnimi nasveti pomagal izboljšati vaše poslovanje.

<< Domov